Kursy prawa jazdy

Poniżej zamieszczono najbardziej popularne kursy jakie prowadzimy.

Jesteś zainteresowany inną kategorią prawa jazdy ? zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.

Kursy

 • Kategoria AM
  Uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim.Wymagany wiek do uzyskania kategorii AM to 14 lat.
 • Kategoria A1
  Uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg lub motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW (20,39KM). Wymagany wiek do uzyskania kategorii A1 to 16 lat.
 • Kategoria A2
  Uprawnia do jazdy motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.
 • Kategoria A
  Uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.
 • Kategoria B
  Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu)
  pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
  pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym


Informacje

 • 20.05.2016

  Otwieramy sezon motocyklowy 2016 - zapraszamy na kursy prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A

  Szkolenie na kat. A prowadzimy na motocyklu Suzuki Gladius SV 650

 • 20.05.2016

  WORD Jastrzębie wprowadził możliwość zdawania egzaminu na kat.A - w roku 2015 nie bylo takiej możliwości.